Baunes Plads og Filtenborgs Plads

_K1A2670S

 

Farvel til Baunes Plads

I takt med vejnettet fra nord til syd eller omvendt, er blevet væsenligt forringet efter vanskeliggørelse af kørsel langs havnen, må andre gader ligge ryggen til, og Aarhus Kommune har vedtaget at udrette/udraderer to grønne åndehuller, Baunes Plads og Filtenborg Plads, for trafikken lettere kan komme til Ringgaden.

I et sammenfattet bagsgrundsnotat på 14 sider, fra 2014, “Det sydlige hængsel”, foreligger der bl.a. tegninger til det endnu ikke gennemførte projekt på Filtenborg Plads.

Det er en direkte adgang fra Strandvejen-Oddervej gennem et lyskryds til Dalgas Avenue, en helt ny ændring i forhold til alle tidligere trufne beslutninger, hvor det har været meningen at tilkørselen til Ringgaden, skulle foregå via Marselis Boulevard.

Udover det vil ødelægge Filtenborg Plads vil det sætte hastigheden op for kørselen, og ifølge notatet forøge trafikken på Dalgas Avenue til Marselis Boulevard med 3600 køretøjer i døgnet.

Denne ekstra trafik på denne strækning der ender ved starten af Hans Brogesgade, kan godt vække bekymring, omend notatet påstår at trafikken ikke vil øges i denne gade, ved hjælp af lysreguleringen i krydset.

Den tidligere plan er bedre end den nye, der er væsenligt bedre plads på Strandvejen, frem til sammenføringen med Marselis Boulevard og det vil ikke ødelægge Filtenborg Plads.

Kort-tilkørsel

En anden endnu bedre løsning kunne være at føre Strandvejen til Sumatravej og Sydhavnsgade, en direkte indkørsel til Marselis Boulevard og til centrum.

Her er der kommet en indvending til forslaget fra Kommunens side, ide Marselis Tunnelen en dag vil krydse Sumatravej, men så lang tid der ikke er finansering eller vilje i byrådet til tunellen, vil det være meget mere passende at leve op til, grøn og trafiksikker by.

Svar fra Byudvikling og Mobilitet

OG når tunellen engang er en realitet, så vil tilkørselen fra Strandvejen til Ringgaden, være den eneste rigtige via Marselis Boulevard.

Arkitektonisk er strækningen mellem Spanien og frem til Dronning Margrethesvej præget af tidligere industri, kaos af forskellige tiders byggestil og smag og nu ønsket om et stort tivoli for turister.

Dette virvar af aktivitet, skal ikke tvinge andre bydele i knæ trafikalt og støj, derfor skal Sydhavnsgade i brug for direkte adgang til centrum.

 

Nordfra ledes trafikken på Grenåvej, over i Ringgaden og bort fra Dronning Margrethes Vej, der er indsnævret vognbanen og plantet grønt mellem vognbanerne, den samme respekt for omgivelserne og beboerne ønsker vi også på Dalgas Avenue – Hans Brogesgade.

 

Byrådet har vedtaget forslaget, “Det sydlige hængsel”. 25.juni 2014.

Indstilling-Bevilling:

Bevilling Ringgadens sydlige hængsel

Det sydlige hængsel:

Baggrundsnotat Ringgadens sydlige hængsel

 

_K1A2666S

Farvel Baunes Plads og Stadion Alle.