Endelig 40km/t i Hans Broges Gade og Odensegade

Posted on Posted in Ikke kategoriseret

Aarhus Kommune er én af 16 kommuner i Danmark, der er del af Vejdirektoratets treårige forsøgsordning med lavere fartgrænser i byen.

Forsøget skal give erfaringer med henblik på at forbedre den generelle trafiksikkerhed i Danmark, og så skal det vise, hvad der sker med bymiljøerne de steder, hvor farten kommer ned.

Nyt forsøg med lavere hastighed skal give mindre støj, mere tryghed og bedre byer, lyder det fra Aarhus Kommune.

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har nu udpeget de i alt 15 bystrækninger, hvor vores kvarter er blevet prioriteret, her skal hastighedsgrænsen sænkes til 40 km/t for at reducere trafikstøj og øge sikkerheden.

I løbet af foråret vil forvaltningen udskifte farttavlerne på strækningerne, så det er tydeligt for bilisterne, at hastighedsgrænsen er sat ned.

Aarhus Kommune er én af 16 kommuner i Danmark, der er del af Vejdirektoratets treårige forsøgsordning med lavere fartgrænser i byen.

Forsøget skal give erfaringer med henblik på at forbedre den generelle trafiksikkerhed i Danmark, og så skal det vise, hvad der sker med bymiljøerne de steder, hvor farten kommer ned.

I Aarhus Kommune er forsøget med hastighedsnedsættelser delt i to faser: Første fase – som nu udmøntes i konkrete indsatser på 15 forsøgsstrækninger – løber til udgangen af 2023. I 2024 bliver forsøget udvidet med strækninger, hvor der tages udgangspunkt i hidtidige erfaringer og tæt dialog med lokale fællesråd.

I anden halvdel af 2025 bliver forsøget evalueret og afrapporteret til Vejdirektoratet.

Tæt dialog

De lokale fællesråd kommer til at spille en væsentlig rolle i evalueringen, oplyser kommunen, og rådmanden glæder sig over det tætte samarbejde med lokale kræfter.

Ved efterårets budgetforhandlinger besluttede forligspartierne at afsætte 3 mio. kr. til hastighedsforsøget.

Derudover lægger Teknik og Miljø op til at bruge yderligere 4,5 mio. kr. på indsatsen. Pengene skal bruges på såkaldte milde virkemidler som digitale færdselstavler og kørebaneafmærkninger. I første omgang er hverken fartbump eller chikaner en del af forsøget.

Det glæder vi os alle til.

Følg Hans Brogesgade og læs mere her:
fb-share-icon