Status på Fredeliggørelsen af Frederiksbjerg sydøst

Posted on Posted in Nyhed

Området mellem Marselis Boulevard, Dalgas Avenue,  Sct. Pauls Plads og Strandparken har indtil nu, været et sted hvor planerne for fredeliggørelse har været meget stille, hvilket ikke har været tilfældet med trafikken.

Derfor blev et nyt møde aftalt med Jesper Frandsen og Morten Skou Nicolaisen, Teknik og Miljø, Mobilitet, for at høre om de kommende tiltag, og for at genoptage problemstillinger og løsninger, fra tidligere møder arrangeret af samme afdeling, som ønsker borgerne i området inddraget.

Den syd/østlige del af Frederiksbjerg har som resten af byen fået en større tilvækst af trafikmængde.

Det der yderligere belaster området, er omlægningen af busruterne fra det sydlige opland. Det betyder at busser der tidligere kørte af Strandvejen/Spanien til rutebilsstationen, nu kører af Hans Broges Gade og Bruunsgade til samme destination.

Derudover fører den delvise spærring af mindet og begrænsningerne på Kystvejen til mere trafik gennem det centrale Aarhus,( i nord-sydgående retning for gennemkørende trafik,) specielt på Frederiksbjerg Alle og i Hans Broges Gade.

Følgende punkter blev drøftet omkring Hans Broges Gade:

  1. Bedre markering af forgængerfelt ved Odensegade/Sct. Pauls Plads.
  2. Markering af Tietgens Plads ud i kørebanen, i forbindelse med hastighedsnedsættelses effekt, bedre overgang for gående.
  3. De halve buer ændres til hele buer i gade forløbet, ved Nyborggade og Assensgade for roligere gennemkørsel. Overgang ved Assensgade ændret til fodgængerfelt og flyttet til modsatte side af krydset.

Bedre markering af forgængerfelt ved Odensegade/Sct. Pauls Plads.

Markering af Tietgens Plads ud i kørebanen, i forbindelse med hastigheds nedsættelse, bedre overgang for gående.

De halve buer ændres til hele buer i gade forløbet, ved Nyborggade og Assensgade for roligere gennemkørsel. Overgang ved Assensgade ændret til fodgængerfelt og flyttet til modsatte side af krydset.

Ved ændring af kørebanen vil udkørsel for udsigt fra Assensgade og Tiegtens Plads, ikke blokere for cykelister og gående.

Port overgang/fortov ved Assensgade/Dalgas Avenue.

Efter et positivt og konstruktivt møde, glæder vi os til at se fredeliggørelsen af Frederiksbjerg realiseret, hvor behovet er.

Følg Hans Brogesgade og læs mere her:
fb-share-icon

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *