Forslag til Fredeliggørelse omkring Hans Broges Gade

Posted on Posted in Nyhed

Vi afleverede vores ideer til Aarhus Kommune og Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd, og venter nu spændt på at høre og se nogle af vores meget lokale forslag blive gennemført. 

Alle ideerne er udsprunget af ønsket om mindre trafik, større sikkerhed og væsenligt lavere hastighed, igennem vores boligområde.

Vores løsninger på nogle af problemerne er følgende:

F.eks. i Assensgade foreslår vi der etableres en halvø midt i gaden, der vil sænke hastigheden og lette overgang i gaden. På halvøen kan der plantes træer eller sættes affaldscontainere op. Hvor gaden møder Dalgas Avenue etableres der fortov over kørebanen, og samme fortovsløsning ønskes etableret i Fåborggade og Bogensegade. Gaden ønskes beplantet med træer i fortov og ved affaldsøerne.

Vi ønsker også grøn beplantning i Hans Broges Gade. Fra Assensgade til Tiegents Plads skal vognbanerne adskilles med en smal hæk, dog gennembrudt ved Fåborggade, ligeledes som udført på Dronning Margrethesvej. For hastighedsnedsættelse og bedre udsyn ved udkørsel fra Tiegtens Plads og Assensgade, ændres gadeforløbet ved at følge den i forvejen etablerede bue, som gaden har på den modsatte side i Assensgade og ved Nyborggade.

Idag ser den halve bue således ud, hvor Hans Brogesgade krydser Assensgade .

Og sådan efter ændringen, når gaden følger den modsatte eksisterende bue. Samme plan gælder for Hans Brogesgade og Nyborggade. Denne løsning giver et godt udsyn ved tilkørsel til Hans Broges Gade fra Tiegents Plads og Assensgade. Idag er bilisterne nødsaget til at spærre fortov og delvis cykelsti for at kunne orientere sig. De to gennemførte buer vil samtidig bringe hastigheden ned.

Tietgens Plads er gadens, kvarterets oversete åndehul, og som vi ønsker at markere det som.

Pladsen er visuelt forlænget ved at overskrive vognbanerne uden at hindre trafikkens passage. Belægningen/markeringen, kan f.eks. være farvet grønt eller være brostensbelagt.

Længere oppe ad gaden ved Odensegade, hvor Hans Broges Gade møder Skt. Pauls Plads, skete der for nogle år siden en trafikal ændring, som har medført at kirken nu fungere som en rundkørsel. Dette bør ændres således:

Forslaget til en ny planlægning af krydset Odensegade/Hans Broges Gade, har to primære formål. For det første at få farten ned i Hans Broges Gade og for det andet at prioritere fodgængere og cykelisters bevægelse på tværs og på langs af de to gader.

Enhver fodgænger der har prøvet at passere Hans Broges Gade ved det nuværende fodgængerfelt i krydset Odensegade/HBG ved, at det er med livet som indsat.
Enten risikerer man at blive kørt ned af en svingende trafikant der kommer fra Odensegade eller også tør man ikke at gå ud i fodgængerfeltet af frygt for bilernes høje fart.

Kommer du i dag syd fra af Hans Broges Gade, så møder du i princippet først en hindring på din vej, for at kommer ned af M.P. Bruunsgade, når du har passeret kirken og vejen giver et knæk. Det er hverken fodgængerfeltet før Odensegade eller Brammersgade eller den bymæssige fortætning langs Skt. Pauls Kirkeplads, der får farten ned.

Valgte man i stedet for at lade Hans Broges Gade dreje til venstre ved Odensegade, så ville man på den måde skabe en naturlig opbremsning. Der skal naturligvis ikke blokeres for at køre lige ud, men med asfaltens naturlige forløb til venstre og en markering af overgangen til Skt. Pauls Kirkeplads, med f.eks. belægning eller farve, så ville dette samtidig give mulighed for at markere, at man kører ind i en mere fortættet del af byen.

En anden positiv konsekvens af at lade vejen fortsætte rundt er, at bilister der kommer af Odensegade fra vest, skal dele spor uanset om de skal svinge til højre ned af Hans Broges Gade, eller de skal til fortsætte lige ud af Odensegade eller svinge op til venstre mod Bruunsgade. Dette tilsammen med en ny og markeret placering af cykelisters bane samt et bredere fodgængerfelt der samtidig er trukket højre op, vil det alt sammen være med til at tvinge farten ned.
Det vil være med til at skabe langt bedre forhold for bløde trafikanter til fordel for liv og stemning i bybilledet.

Så vender vi blikket tilbage sydpå ned af Hans Broges Gade til Fåborggade.

Ved udkørselen fra Fåborggade kan der udvides med “hundeører” på begge hjørner. Det vil give bedre udsyn og bedre plads til parkering og affaldscontainere. For fart reduktion kan udkørselen markeres med farve eller brosten som på Tietgens Plads.

Til slut vil vi foreslå, at den oprindelige rundkørsel, hvor Hans Broges Gade krydser Marselis Boulevard og går over i Dalgas Avenue, genetableres. Det vil betyde, at den omfattende trafik
til Aarhus Academy for Global Education, VUC Aarhus, Frederiksbjerg Skole, Fitness World, de fire højhuse på Marselis Boulevard, beboer på Dalgas Avenue, ikke som nu tvinges igennem de
små sidegader.

Ved åbningen af Dalgas Avenue vil der igen opstå dele fra den oprindelige gamle gennemtænkte byplan, og udsynet fra Ingerslev Plads til Aarhus Bugten.

Jakob Mumm, Vibeke Brinck og Erik Zappon

Processen følges op af en opsamlingsworkshop på Frederiksbjerg Skole, Ingerslevs Boulevard, 29 januar, 17:00-19:00, for hele Frederiksbjerg.

Følg Hans Brogesgade og læs mere her:
fb-share-icon