Konklusion på svar fra Aarhus Kommune.

Posted on Posted in Nyhed
Kære Lise 
tak for din mail.
 
“fredeliggøre kystvejsstrækningen og adskille den havnerelaterede trafik fra den bynære trafik”
 
Jeg forstår desværre ikke dit svar eller Kommunens handling da du ikke svarer konkret på de to spørgsmål. Efter at have læst det et par gange har jeg derfor forsøgt at konkludere ud fra dit svar.
 
Først må jeg pointere at grunden til de to meget enkle spørgsmål, er ikke for at hænge nogle enkelte personer eller afdelinger ud for gennemførte forløb, men mere et håb for fremover at kunne påvirke hvad der sker.
Og resulterende i at kommunen ikke fremover passivt lukker øjnene, når der bliver forelagt dårlige beslutninger der meget hurtigt kan ændres.
 
Ruten er et godt eksempel på betonvilje med tilsidesættelse af sikkerhed og sund fornuft. Der kunne findes eller tvinges ruter der overholdt jeres egne målsætninger omkring at tænke grønt og økonomisk. 
Manglende fyldestgørende svar, giver mig derimod en fornemmelse af afmagt og ligegyldighed fra kommunens side.
 
I denne sag lod man transporten foresætte i 12-14 måneder efter den var blevet jer forelagt, og de massive transporter foresatte til arbejdet var færdiggjort.
Derefter blev der opsat to skilte, på hver side af Bruuns Bro, med så forsigtige forbud, at de ingen effekt eller konsekvens får på den forsatte transport af samme type.
Transporter foregår stadig med opgravet sand og grus, og antallet af busruter er yderligt øget.
 
Hvis Mindet skulle være et problem at holde åben, når der skal køres 1200 stk. 35-40 tons transporter fra den ene del af havnen til den anden, og ruten bliver lagt gennem midtbyen, så tilsidesætter kommunen alle deres egne målsætninger at tænke grønt og økonomisk.
 I øjeblikket foregår endnu en uforklarlig handling med en transportrute af materialer, vedr. nedgravning af nye rør i Jægergårdsgade. Nedgravning af rørene foregår baglæns så al transport igen skal transporteres længst muligt og igennem mest muligt. Der bliver igen kørt gennem Bruunsgade, Hans Brogesgade, Marselis Boulevard for at ende i havnen, i stedet for at starte omvendt i toppen af Jægergårdsgade og så køre direkte til havnen af samme gade.
 
Rutelægninger er kommunens ansvar at forholde sig til. Spærringen af Mindet er en betonbeslutning, der hilser lastbiler velkomne tværs i gennem midtbyen. I alle henseender en forkert beslutning fra politiet og kommunens side. 
Mindet, eller adgangen til havnen, kan og skal midlertidigt åbnes når der gives tilladelse til så store byggeprojekter og så store mængder materialer skal flyttes.
Hvis ikke kommunen vil dette, så skal transporten foregå på Ringgaden, som har kapaciteten og størrelsen til transportmængden. Ikke mindst når det nu er Kommunens anbefaling og intension at føre trafikken for alle andre trafikanter ud på Ringgaden.
 
Den omtalte strækning fra Østhavnen over Banegårdspladsen og M. P. Bruuns Gade, har 8 lyskryds, mange cyklister, ingen cykelstier på store dele af strækningen. Hele strækningen går igennem boligområder og allervigtigst masser af levende mennesker i gaderne der ikke ønsker forurening og støj.
Der skal aldrig foregå denne type transport i et område der i forvejen er alt for presset af store mængder trafik, efter fredeliggørelsen af kyststrækningen og omlægningen af busruter.
3913
afstand
_K1A3936
Adskille den havnerelaterede trafik fra den bynære trafik ? Maj 2016.
 
 
Det må aldrig blive tilfældigheder der styrer så store beslutninger, at kommunen og politiet, fralægger sig sit ansvar ved kun at forholder sig til overordnede færdselsregler der er så genereelle og i denne beslutning uansvarlige.
 Dette skriveri startede med et barn der blev bragt i livsfare, jeg føler et ansvar for hændelsen, og mangler det samme hos politi og kommune.
Jeg har brugt meget tid på at kommunikere til passivitet og tomme svar. Jeg savner et engagement for at tro på at du eller i vil byens borgere det gode. 
Det er et mirakel der indtil nu ingen større menneskelige skader er sket, og ansvaret er jeres, i kraft af mangel på handling. 
Ingen dialog og handling, kun ansvarsflugt og ingen ændringer. Jeg vil stoppe mit skriveri og følelse for ansvar da jeg ikke ser det muligt at ændre jeres passive rolle.
 
Den øjeblikkelige trafikale situation er det rene wild west, hvor den med den største skyder bestemmer, eller rettere den med det største byggeprojekt.
 Til sidst vil jeg foreslå, Aarhus som gerne vil være en storby og en havneby at bruge vandet som transport vej, som andre byer har gjort det siden tidernes morgen. Læs jorden på pramme, sejl det nogle hundrede meter i Aarhus Havn. Det er billigt, sikkert og langt mindre forurenende og støjende. Det er bl.a. set i Hamburg og London.

 Og så kunne Aarhus blive den grønne by ved bugten, med bedre trafikale forhold, sikkerhed, intelligens, mindre støj og forurening, et rart sted at være fremover.

 
Bedste hilsener
Erik Zappon
Transportruter
afstand
Følg Hans Brogesgade og læs mere her:
fb-share-icon

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *