Afslutnings svar fra Aarhus Kommune på tung transport rute tværs gennem centrum.

Posted on Posted in Nyhed

Kære Erik

Jeg er lidt usikker på, om du har fået svar på denne seneste henvendelse (nedenfor)? I hvert fald vil jeg gerne prøve at besvare dine spørgsmål.

For nu at starte med punkt 1,
så er det ikke sådan at der gives separat tilladelse til transporter i forbindelse med et byggeri. Vi (Center for Byens Anvendelse) er inde over sagen og skal give tilladelse i det omfang der ændres på vejanlæggene for at spærre af eller give adgang til og fra en byggeplads eller et vejarbejde. Det kan være midlertidig afspærring, midlertidig signalregulering, omkørsler og lignende, og disse ændringer er oftest almene og gælder al motorfærdsel, mens eksempelvis cykler eller fodgængere kan have separate ruter. Derudover, når køretøjerne kører på det almindelige vejnet og overholder gældende love og afmærkning, så har de lov til det, og det er ikke noget vi er involverede i. Lov om offentlige veje definerer offentlige veje som: Veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel,…., og lastbiltrafikken er en del af denne almindelige færdsel og en nødvendig del af byens logistik.
 
Med hensyn til punkt 2,
så er den grønne rute, du foreslår, slet ikke en mulighed. Det skyldes, at Mindet er lukket for gennemkørsel. Det vil således være ulovligt for en chauffør at benytte den grønne rute, hvorfor det ikke kan betragtes som et muligt alternativ. Lukningen af Mindet er sket som et led i gennemførelsen af de politisk vedtagne planer Helhedsplanen for de Bynære havnearealer og Midtbytrafikplanen 2020, blandt andet med henblik på at fredeliggøre kystvejsstrækningen og adskille den havnerelaterede trafik fra den bynære trafik. Krydset ved Dokk1 ombygges inden længe, så det vil heller ikke i fremtiden være muligt at køre til havnen via Mindet.
 
Med venlig hilsen
Lise Guldager Hoppe
Ingeniør
afstand

Kære Lise Guldager Hoppe

Efter 4 forespørgelser og over 6 måneders ventetid er der endelig kommet en forklaring fra Østjyllands Politi, vedrørende deres rolle i forhold til den valgte rute og trafiksikkerhed.

Konklusionen og det klare svar er, at når kørsel uanset mængde og størrelse lovgivningsmæssigt ikke overskrides, så forholder Østjyllands Politi sig iøvrigt ikke til trafiksikkerhed og fornuftig planlægning af kørselsruter.

Henvisningen fra Politiet til tidligere svar fra Aarhus Kommune, står stadig ubesvaret, og vi havde håbet politiet ville svare konkret på spørgsmålene, men til gengæld udelukker det Politiets rolle i beslutning af ruten.

Derfor er der kun en til at svare på spørgsmålene, Aarhus kommunes vejmyndighed.

Hvorfor denne transport type og mængde gennem Aarhus midtby, når de tilsidesætter alle former for sund fornuft og erklærede holdninger, de to spørgsmål kræver to svar nu.

  1. Hvem er den ansvarlige der har givet tilladelsen til disse transporter i Aarhus Kommune ?
  2. Og hvorfor den røde rute frem for den grønne ?

Bedste hilsener

Erik Zappon

 

Kloak rute

 

 

Følg Hans Brogesgade og læs mere her:
fb-share-icon

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *