Mulighederne er mange så hvorfor vente.

Posted on Posted in Nyhed

Trafikløsning af overgang mellem Odensegade/Hans Broges Gade og byens fortætning ved Skt. Pauls Kirkeplads.

I forlængelse af mit tidligere forslag til fart sænkning, visuel oplevelse og forbedring for gadens liv og  beboerne, har jeg udarbejdet dette forslag der med udgangspunkt i krydset Odensegade/Hans Broges Gade, der lægger op til en ændring af vejens forløb samt en markering/overgang mellem Odensegade/Hans Broges Gade og byens fortætning ved Skt. Pauls Kirkeplads.

Beskrivelse af forslag:

Dette forslag til en ny planlægning af krydset Odensegade/Hans Broges Gade, har to primære formål. For det første at få farten ned i Hans Broges Gade og for det andet at prioritere fodgængere og cykelisters bevægelse på tværs og på langs af de to gader.

Forslag til Tietgens Plads v. Jakob Mumm_JAKOB M

Enhver der har prøvet at passere Hans Broges gade ved det nuværende fodgængerfelt i krydset Odensegade/HBG, at det er med livet som indsat. Enten risikere man at blive kørt ned af en svingende trafikant der kommer fra Odensegade eller også tør man ikke gå ud i fodgængerfeltet af frygt for bilernes høje fart.

Kommer du i dag fra syd af Hans Broges Gade møder du i princippet først en hindring på din vej, når du har passeret kirken og vejen giver et knæk for at kommer ned af M.P. Bruunsgade. Det er hverken fodgængerfeltet før Odensegade eller Brammersgade eller den bymæssige fortætning langs Skt. Pauls Kirkeplads der får farten ned.

Valgte man i stedet for at lade Hans Broges Gades dreje til venstre ved Odensegade ville man på den måde skabe en naturlig opbremsning. Der skal naturligvis ikke blokeres for at kører lige ud, men med asfaltens naturlige forløb til venstre og en markering af overgangen til Sct. Pauls Kirkeplads med f.eks. belægning eller farve ville dette samtid give mulighed for at markerer at man køre ind i en mere fortættet del af byen.

En anden og positiv konsekvens af at lade vejen fortsætte rundt er, at bilister der kommer af Odensegade fra vest skal dele spor uanset om de skal svinge til højre ned af Hans Broges Gade eller de skal til fortsætte af Odensegade eller svinge op til venstre. Dette sammen med en ny og markeret placering af cykelisters bane samt et bredere fodgængerfelt der samtidig er trukket højre op, vil alt sammen være med til at tvinge farten ned og være med til at skabe langt bedre forhold for bløde trafikanter til fordel for liv og stemning i bybilledet.

Jakob Mumm

 

Foruden Jakobs anden forslag afleverede vi også denne skrivelse som indlæg og forslag til debatten Vores Trafik, på Aarhus Rådhus den 21. januar.

 

Områdets udfordringer.

Strækningen Bruunsgade, Sct. Pauls Plads og Hans Broges Gade er plaget af trafik. Tung gennemkørende trafik.

Kvarteret er kendetegnet ved smukke bygninger, liv og handel på gadeplan, det har gennem de seneste år været gennemfartsrute for kæmpe lastbiler med jord, beton og andet byggeaffald fra byggerier på Aarhus Ø. Læg dertil en øget bustrafik i forbindelse med ruteomlægninger og en hel del flere personbiler. Problemerne kan spores tilbage til ’Visionen for de bynære havnearealer’, som i disse år for alvor rulles ud. Den trafik, som fjernes fra Kystvejen, flyttes ind i midtbyen. Vi har et tæt beboet boligområde med mange ældre mennesker og har skoler liggende her, folk kører alt for stærkt på strækningen, og trafikken er for voldsom. Problemet er indsnævringen på Kystvejen, samt blokering ved hjælp af lyskryds ved Nørreport, og Europa Plads.

Først kom omlægningen af bustrafikken, hvor alle de blå busser, som tidligere har kørt ad Kystvejen/Strandvejen nu køre igennem her. Alle jordtransporterne fra Aarhus Ø, der kørte i pendulfart gennem kvarteret. Nu nedlægger man så Odderbanen midlertidigt, og det betyder endnu flere busser i de små gader.

Ønske for strækningen Bruunsgade, Sct. Pauls Plads og Hans Broges Gade.

1. Åben Sydhavnsgade op for trafik til centrum fra syd med frakørsel fra Sumatravej og derved direkte adgang til centrum, for både busser, bilister og al den tunge transport til midtbyen. For hvorfor vil man hellere have trafikken gennem et tæt bebygget boligkvarter, end et dødt område som Sydhavnsgade/Mindet ?

2. Meget bedre skiltning på Ringgaden for tilkørsel til centrum via Værkmestergade.

3. Farten sænkes til 40 kmt. og fartregistrering.

4. Ingen anhænger busser og tunge lastbiler, mindre laster og EL busser.

5. Markering i gadeplan af Tiegents Plads, for hastigheds nedsættende effekt.

6. Et fodgængerfelt midt på Hans Broges Gade og på Odensegade ved Sct. Pauls Plads.

7. Kortere grønt lys, i reguleringen Dalgas Avenue/Marselis Boulevard, så trafikken kommer til at køre som kommunen ønsker, på Ringgaden.

8. Tilbageførsel af rundkørselen i krydset Hans Broges Gade / Marselis Boulevard.

 

Den trafik fredning der har fundet sted på Kystvejen, skal nu også praktiseres hvor flest Aarhus borgerne bor og lever.

Erik Zappon

 

 

Følg Hans Brogesgade og læs mere her:
fb-share-icon

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *