Biltrafikken faldet ?

Posted on Posted in Nyhed

 

ViewPDFtop-5

 

7.10.15

Hvilket mål, mindre trafik i midtbyen ?

Der er ingen tvivl om trafikmængden er faldet på Kystvejen, efter vognbanerne er halveret sammen med kapaciteten, for trafikken foregår nu med kraftig forøgelse på de mindre gader, der må ligge ryg til forhindringerne, der er foretaget på Kystvejen.

Specielt kommer der nu meget tung industri kørsel gennem midtbyen, bl.a. til de mange byggerier, fordi det er en kortere vej fra nord til syd eller omvendt.

Aarhus Kommune har ønsket at flytte denne trafik til Ringgaden.

Det sker ikke, for igennem de sidste 18 måneder er der netop af denne årsag kørt 25.000 tons sand og jord gennem midtbyen.

Jeg venter på et svar fra politidirektøren Helle Kyndesen, hvem der er har givet tilladelse til denne type transporter.

Trafikken er sikkert forøget på Ringgaden, men i spidsbelastnings perioderne er den allerede nu ikke dimensioneret til den nuværende trafik.

Da Ringgaden i slutningen af 30’erne blev åbnet med broen over baneområdet, eksisterede der en vision og fremsynethed der ikke eksisterer mere.

Marselis tunnellen kunne i den sydlige bydel have været en stor hjælp til, at udskille den tunge trafik til havnen og føre trafikken direkte til midtbyen fra motorvejen.

Tunellen er udskudt gang på gang, og letbanen har fået økonomisk første prioritering. Det er godt med letbanen, men den løser ikke den forsatte bil tilstrømning, da letbanen vil kun dække et lille omfang af behovet for tilgang til centrum.

Jeg har forslået og bliver forsat ved med at påpege, at åbne op for til og frakørselen fra syd, Marselis Boulevard og Strandvejen, til Sydhavnsgade og Mindet. Der er ingen lyskryds, men en stor og bred vej med masser af kapacitet, og ingen beboer. Alle får her direkte adgang til centrum, med de nye parkeringsanlæg, samt den nye høje bydel med byggerier, som Aarhus kommune ønsker gennemført.

Vi der bor i de gader hvor livet leves i boliger, butikker og med en god stemning, forstår ikke meningen med fredningen af døde industrigader, fremfor at værne om at lade livet leve og passe på det.

Byrådet har i aften punktet: Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby, til drøftelse.

På dagsordenen er den nr. 13 på listen med i alt 88 punkter.

Erik Zappon

 

 

Følg Hans Brogesgade og læs mere her:
fb-share-icon

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *