Reminder II

Posted on Posted in Århus kommune

21.09.15

Kære Claus Pedersen

Jeg ser desværre ikke forbudsskiltene for gennemkørsel, opsat mellem Banegårds Plads og Jægergårdsgade endnu, men til gengæld trafik med uformindsket styrke.

Hvad er forklaringen på dette ?

Kan du videre informere mig omkring ruten for den kommende trafik til og fra Frederiks Plads.

Med venlig hilsen

Erik Zappon

 

23.09.15

Kære Erik

Din henvendelse er efter aftale med Claus videresendt til mig, da det er mig, der står for den praktiske implementering af gennemkørselsforbuddet for lastbiler.

Udførelsen med opsætning af tavlerne er planlagt til at ske 1. oktober. Det har taget lidt længere tid end forventet, fordi det har vist sig vanskeligt at finde en egnet placering til skiltene, både i kraft af de i forvejen mange skilte, læskure, signaler mm. på stedet, men også på grund af det store byggeri der pågår på strækningen, som har spærret en del af vejbanen og vanskeliggjort placering af skiltet ved Jægergårdsgade. Der er derfor i stedet ansøgt om og nu givet tilladelse til opsætning af tavlerne på de eksisterende signalstandere. Det sker som nævnt den 1. oktober. Samtidig vil der udgå en informationsskrivelse til vognmandsforeningerne om ændringen, ligesom ændringen vil blive meldt ind i GIS, så de respektive udbydere af GPS-løsninger kan få ændringen med i systemerne.

Med hensyn til ruterne for trafik til og fra Frederiks Plads, så vil det i høj grad afhænge af den enkelte leverance og den valgte byggepladslogistik. Trafikken vil dog, som med den øvrige trafik, være underlagt de gældende lokale restriktioner for lastbiltrafik.

 

Med venlig hilsen

Lise Guldager Hoppe

Ingeniør

T 89402761 E hlig@aarhus.dk

Vejanlæg og Bydesign

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

Teknik og Miljø

Aarhus Kommune

Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, lokale 3.211

Tlf. 8940 4400

byensanvendelse@aarhus.dk

Følg Hans Brogesgade og læs mere her:
fb-share-icon

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *