Det sydlige hængsel 1

Posted on Posted in Nyhed

23.juni 2015

Kære byrådsmedlem.

Tre minutter i tolv…..

Byrådet har vedtaget en forbedret forbindelse for den sydlige trafik fra Oddervej/Strandvejen til Ringgaden.

Den første del er næsten gennemført ved Baunes Plads, hvilket har været svært at gøre bedre.

Men til gengæld er næste etape ikke optimal omkring Dalgas Avenue og Filtenborg Plads/Tangkrogen.

Jeg vil ikke kritisere andres arbejde, men jeg bor i området og har cyklet, kørt bil og gået gennem området de sidste 40 år. Jeg kender og elsker området.

Der er en helt oplagt bedre mulighed for at bruge Sumatravej til centrum sydfra og til Marselis Boulevard under Strandvejen videre til Ringgaden.

Sydlig-byforbindelse

Dette giver en meget bedre tilkørsel frem til Europaplads af Sydhavnsgade, længere væk fra beboer og bløde trafikanter.

Der kunne åbnes i bunden af Jægergårdsgade fra Sydhavnsgade til det nye bolig/kontor område på Frederiks Plads og indkørsel til Bruuns Galleri.

Overvej endnu engang og meget hurtigt, om det ikke for alle, trafikanter og beboer er en langt bedre løsning.

Filtenborg Plads er stadig et meget smukt sted vi skal værne om, der ikke fortjener at ende sådan.

Hvis der er noget du ønsker uddybet, så vend endelig tilbage.

Med venlig hilsen

Erik Zappon

Sendt personligt til 31 byrådsmedlemmer.

 

 

 

3. juli 2015

Kære Erik Zappon

Tak for din henvendelse til rådmand Kristian Würtz vedrørende det sydlige hængsel – en forbedret forbindelse mellem Oddervej og Marselis Boulevard/Ringgaden. Rådmanden er i øjeblikket på ferie, hvorfor Center for Byudvikling og Mobilitet svarer på din henvendelse.

Det fremgår af din henvendelse, at du især er bekymret for den del af det sydlige hængsel, der vedrører Dalgas Avenue og Chr. Filtenborgs Plads.

Det projekt Byrådet har vedtaget omkring Ringgadens sydlige hængsel vil koble Strandvejen/Oddervej sammen med Marselis Boulevard og Ringgaden på en trafikal mere attraktiv og dynamisk måde. Herved styrkes Ringgadens funktion som en forbindelse uden om Midtbyen, og en vej der skal fordele trafikken til og fra Midtbyen via forskellige porte.

Denne funktion for Ringgaden skal medvirke til at opfylde Byrådets målsætning om at reducere den gennemkørende trafik i Midtbyen – og centralt i byen minimere barrieren mellem City og de nye og omdannede havnearealer. Det handler også om at skabe et bedre bymiljø og sikre plads til den trafik, som har ærinde centralt i byen.

Der er ingen tvivl om, at projektet har konsekvenser for nærområdet – også fysisk for Chr. Filtenborgs Plads. Projektet omfatter en ombygning af signalanlægget på Chr. Filtenborgs Plads således, at det bliver et firbenet kryds, hvor trafikanter fra syd føres direkte over i Dalgas Avenue. Projektet betyder også, at pladsen på den vestlige side af Chr. Filtenborgs Plads reduceres i størrelse. Til gengæld bliver området foran Tangkrogen gjort større.

Projektet er blevet VVM-screenet, for at se om der er væsentlige påvirkninger på miljøet der gør, at der skal laves en VVM undersøgelse af projektet. Screeningen viser, at der er nogle forhold ved det konkrete projekt som gør det VVM-pligtigt. Lige nu vurderes, om det aktuelle projekt skal justeres – eller om der skal gennemføres en VVM undersøgelse.

Vi vil sørge for, at dine betragtninger indgår i de kommende overvejelser om projektet. I fald der gennemføres en VVM undersøgelse, vil der indgå offentlighedsfaser, hvor der vil være mulighed for at komme med forslag og kommentarer.

Hvad angår dit alternative forslag vedr. forbindelse til centrum og Marselis Boulevard via Sumatravej, så skal jeg dog allerede her bemærke, at dette ikke forventes at være en mulighed i fremtiden, når der er etableret en havnetunnel under Marselis Boulevard. I den situation vil Sumatravej være lukket mod havnearealerne.

Med venlig hilsen

Bente Lykke Sørensen

Centerchef, Byudvikling og Mobilitet

TEKNIK OG MILJØ

Aarhus Kommune

Kalkværksvej 10

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 23 60

Direkte e-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk www.aarhus.dk

Følg Hans Brogesgade og læs mere her:
fb-share-icon