Reminder

Posted on Posted in Århus kommune

25.juni 2015.

Hej igen Kristian Würtz,

i tvivl om du modtog min tidligere sendte mail, tilbage i december.

BruunsgadeV2

Dette står skrevet på Aarhus kommunes hjemmeside omkring omlægningen af trafikken ved havnen:

Brug Ringgaden og Ringvejen.

Vi anbefaler, at du kun kører ind i området, hvis du har et ærinde i midtbyen.

Hvis du i stedet plejer at køre ad kystvejsstrækningen på vej mellem nord og syd, foreslår vi, at du i stedet benytter dig af Ringgaden og Ringvejen.

Begge vejsystemer bliver forbedret og opgraderet til at kunne håndtere mere trafik.

Vi må konstatere, at der desværre ikke er blevet håndhævet forbud mod tung trafik gennem midtbyen, da der konstant er tonstung trafik der baner sig vej.

Dette må formodes at være på grund af, at det er den korteste vej til målet og med kommunes billigelse.

Det er desværre også den allerfarligste vej og til stor gene for de der færdes og bor i byen.

Jeg vil endnu engang bede om et svar på, hvorfor der ikke bliver taget ansvar med begrænsning og forbud, som nævnt tidligere i brevet fra jer.

Sand der er blevet suget fra bunden syd for byen i rekreative områder, og fragtet med skib, pumpet ud til den nye østlige bydel, gravet op igen, kørt med lastbil efter lastbil tværs igennem Aarhus midtby med støj og forurening til følge, til det sydlige industri havneområde eller kørt til Viby…

Den senest udgravning på 25.000m3 sand, flyttes med lastbiler der kan transporterer max.35m3, det betyder 1400 turer, hvor vægten ca. er 45 tons pr. bil, gennem midtbyen, med forurening, støj, trafiksikkerhed og slid på vejbelægning.

Aarhus som grøn og trafiksikker by bør udmøntes i handling ellers giver det ingen mening men klinger blot hult for os der mener det.

Spørgsmålet er nu om du og Aarhus kommune, som kender til disse forhold, blot forsætter med at se stiltiende til?

Med venlig hilsen

Erik Zappon

Følg Hans Brogesgade og læs mere her:
fb-share-icon

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *