Aarhus grøn og trafiksikker 3

Posted on Posted in Århus kommune

15.august 2015.

Kære Claus Pedersen

Tak for dit positive svar!

Jeg er meget glad for hvis min korrespondance, har været med til at få skabt mere tryghed og ro i den centrale midtby, og jeg er ikke den eneste der er taknemlig.

Og så er der jo altid, lige et men….

Om kort tid starter et nyt stort byggeri Frederiks Plads, hvilket vil betyde meget kraftig tung trafik til og fra byggepladsen, som netop kan se fordele i gennemkørsel igen, i den øverste del af Bruunsgade.

Med frakørsel fra Marselis Boulevard, gennem Hans Brogesgade, Sct. Pauls Plads videre til Bruunsgade, Jægergårdsgade.

Den logiske rute, Marselis Boulevard direkte frem til Strandvejen og Frederiks Plads.

Derfor vil jeg igen på det varmeste anbefale skiltningen placeret fra Banegårdspladsen til Sct. Pauls Kirke, og ikke kun til Jægergårdsgade.

Vil i tage det med i jeres overvejelse?

Samtidig vil jeg som nævnt bede dig forklare, hvorfor Sydhavnsgade ikke bruges trafikalt aktivt til centrum, hvorfor er den fredet?

På forhånd tak for hjælpen

Bedste hilsener

Erik Zappon

 

 

27. august 2015

Kære Erik Zappon

Tak for din positive respons på mit brev af 10. august 2015. Vi har jo begge det samme mål, nemlig at sikre at trafikken afvikles smidigt, og at byens borgere kan færdes sikkert på vore veje.

Området omkring Jægergårdsgade og M.P. Bruuns Gade er karakteriseret ved meget liv i gadebilledet. Der findes både en række mindre butikker og restauranter, dagligvareforretninger, cafeer og selvfølgelig beboelse. Det betyder, at også trafikken er meget forskelligartet, og i takt med Jægergårdsgades stigende popularitet, er behovet for varelevering i gaden blevet større. Det er vores opfattelse, at der i dag findes en rimelig balance mellem de mange forskelligartede behov, og vi følger området tæt for at sikre, at denne balance opretholdes.

En udvidelse af det, i mit sidste brev, beskrevne forbud mod gennemkørsel med lastbiler på M.P. Bruuns Gade fra Banegårdspladsen til Jægergårdsgade til også at omfatte strækningen til Skt. Pauls Kirke, som du foreslår, vurderes at ville forrykke denne balance i så væsentlig grad, at det kunne få uønskede negative konsekvenser for både trafiksikkerheden og fremkommeligheden, særligt i Jægergårdsgade. Varelevering i Jægergårdsgade er i forvejen vanskelig, og forslaget ville yderligere komplicere forholdene.

Løsningen, hvor gennemkørsel blot forbydes i den nordlige ende af M.P. Bruuns Gade, vurderes at være tilstrækkelig til at bryde den uønskede rute for lastbiler, der ikke har ærinde i området, samtidig med at den giver mulighed for varedistribution med de køretøjer, der nødvendigvis skal ind i området. Teknik og Miljø holder derfor fast i den allerede vedtagne løsning.

Med hensyn til ruten ad Sydhavnsgade, så er det ikke i dag muligt at køre ad den vej, som du i din sidste henvendelse viste som den grønne rute. Det vil heller ikke i fremtiden være muligt. Det skyldes, rent praktisk, at Mindet er lukket for gennemkørsel. Lukningen af Mindet er sket som et led i gennemførelsen af de politisk vedtagne planer Helhedsplanen for de Bynære havnearealer og Midtbytrafikplanen 2020.

To væsentlige formål med planerne er at fredeliggøre kystvejsstrækningen og adskille den havnerelaterede trafik fra den bynære trafik. Hvis du er interesseret i at vide mere om baggrunden, kan du med fordel læse folderen ”Aarhus’ nye havnefront – ændringer i trafikken”. Den kan findes på vores hjemmeside eller på linket her:

De bynære havnearealer

Jeg håber, at du derigennem vil få svar på eventuelle spørgsmål, du måtte sidde tilbage med, og at de overordnede tanker og planer for vores arbejde med trafikken på kystvejsstrækningen fremgår klart.

 

med venlig hilsen

Claus Pedersen

Chef for Center for Byens Anvendelse

TEKNIK OG MILJØ

Center for Byens Anvendelse Aarhus Kommune

CBA

Kalkværksvej 10

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 44 00 Direkte e-mail:

byensanvendelse@aarhus.dk www.aarhus.dk

Sag: 15/019415-7

Sagsbehandler:

Lise Guldager Hoppe

Følg Hans Brogesgade og læs mere her:
fb-share-icon