Aarhus grøn og trafiksikker 1

Posted on Posted in Århus kommune

17. okt. 2014.

Kære Kristian Würtz og Aarhus Stiftstidende.

_K1A8026

 

Det sidste halve år har jeg fulgt den konstante tons tunge trafik med sten, asfalt, jord, grus og beton der kører gennem Bruunsgade og forsætter videre forbi Sct. Pauls Kirke og via Hans Broges Gade drejer hen af Marselis Boulevard og for at ende i Østhavnen for aflæsning.

Men det der undrede mig er, hvor disse transporter kommer fra og hvornår de bliver færdige med denne farlige trafik gennem centrum med mange bløde trafikanter.

Nu har jeg erfaret trafikken kommer fra Nordhavnen, Aarhus Øst…..

Ruten, som disse transporter såvel til som frakørsel foregår ad, er denne vej fra Nordhavn:

Skolebakken – Havnegade – Dynkarken – Sønder Alle – Fredensgade – Banegårdsgade – Banegårdsplads – Bruunsgade – Sct.Pauls Plads – Hans Broges Gade

 

TransportruteV2

 

Er dette med kommunens viden og velsignelse dette foregår?

Personligt syntes jeg i forvejen trafikken er kaotisk og farlig, efter indsnævringen af vejarealet for trafikken til den nye bynære havneudvidelse og hele den ny bydel Østhavnen.

Er det ikke netop et ønske at kommunen vil have trafikken væk fra Havnegade og Strandvejen, og mindre trafik i midtbyen, samt trafikken flyttet til Ringgaden ?

Specielt hvor der nu foregår så meget vejarbejde i forvejen.

 

_K1A8072

_K1A8050

_K1A8120

 

Under alle omstændigheder forekommer det helt absurd at ruten, skal foregå omkring Banegårdspladsen. Hvorfor ikke forsætte ad Strandvejen og ned af Sumatravej til Østhavnen ?

Og igen, køre på ringvejen som den nye indsnævrede havnevej har til hensigt.

Jeg ser frem til at høre hvordan kommunen vil være med til løse trafikproblemerne og leve op til ambitionerne omkring en grøn og trafiksikker by.

 

_K1A0592

 

Med venlig hilsen

Erik Zappon

 

 

Aarhus Rådhus, 8100 Aarhus C

19. december 2014

Kære Erik Zappon

Tak for din henvendelse med dokumentation for, at der kører lastvogne gennem byen fra Nordhavnen til Østhavnsvej.

Begrundelsen for at indsnævre vejprofilet på Kystvejen er, som du er inde på, at neddrosle trafikken langs Havnen, så den trafikale barriere mellem City og de bynære havnearealer bliver mindre. I forbindelse med byggerierne og omlægningen af kørebanearealerne vil trafiksituationen være udfordret. Vi har derfor afsat ekstra personale til løbende at holde forholdene under observation og sikre trafiksikkerheden.

Intentionen er at lede trafikken via Ringgaden og Ringvejen, og vi har flere initiativer igang.

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at forbedre de trafikale forhold på Ringgaden, så det bliver mere attraktivt at benytte denne rute. Set fra syd arbejdes der i øjeblikket på at etablere et sydligt hængsel mellem Oddervej-Strandvejen og Ringgaden. Dette vil gøre det endnu mere naturligt at køre ad Ringgaden.

Derudover vil vi, ved at forbedre samordningen af signalanlæggene på Ringvejen bedst muligt, forsøge at få mest muligt trafik derud.

På trods af disse initiativer er det, som du har oplevet, ikke alle, der kører ad Ringgaden og Ringvejen, hvilket kan være til gene for de bløde trafikanter i midtbyen.

Vi kan desuden fortælle, at der den 13. januar 2015 afholdes et møde mellem Center for Byens Anvendelse, Aarhus Vognmandsforening og Østjysk Vognmandsforening. Der er blevet sat et punkt på dagsordenen til dette møde omkring den anbefalede kørevej gennem byen. .

Yderligere overvejes det at etablere forbud mod gennemkørsel i M.P. Bruuns Gade fra Banegårdspladsen til Jægergårdsgade for køretøjer over 7,5 tons. Gennemkørselsforbud på dette stykke er tilstrækkeligt til, at ruten ikke kan anvendes af lastbilerne. Afmærkningen kræver samtykke ved politiet, der indtil videre har stillet sig positive hertil.

Vi håber, at en øget opmærksomhed på ovennævnte initiativer kan afhjælpe situationen.

Vi vil naturligvis fremadrettet holde forholdene under observation, så der ikke opstår væsentlige uforudsete trafikale gener på de ruter, hvor vi leder trafikken hen.

Vi håber hermed, at du har fået svar på din henvendelse.

Med venlig hilsen

19. december 2014

Kristian Würtz Rådmand

/

Claus Pedersen

Chef for Byens Anvendelse

 

Følg Hans Brogesgade og læs mere her:
fb-share-icon